Partneři

Partneři Pojišťovny roku 2017

Generální partner

Služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva poskytuje KPMG stovkám firem z celé řady odvětví, zejména však z finančního, energetického a nemovitostního trhu. V České republice KPMG zaměstnává přes 900 odborníků a tím se řadí mezi největší poskytovatele poradenských služeb v zemi. Svým klientům pomáhá zmírňovat rizika a uchopit obchodní příležitosti nejen v ČR, ale také v zahraničí. Jako součást celosvětové sítě poradenských společností se KPMG Česká republika může opřít o znalosti a zkušenosti více než 174 tisíc expertů, kteří působí ve 155 státech světa.

Generálním partnerem akce je auditorská a poradenská společnost KPMG v České republice již posedmé.  

 

Partneři


CONTIN s.r.o. je silným hráčem na poli poskytování komplexních služeb a poradenství v oblasti likvidace škod a risk managementu. Firma spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních partnerů a je schopna poskytovat služby nejvyšší kvality kdekoliv na světě. CONTIN je členem mezinárodní sítě likvidátorů pojistných událostí, a to prostřednictvím společnosti ADVANTA Global Services. Mezi dlouhodobé klienty CONTINu patří Allianz, Vienna Insurance Group, Česká pojišťovna, ČSOB a další významné finanční skupiny a pojišťovny.


 CzechTopSto

 

 

 

 

Sdružení CZECH TOP 100 od roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních měřítek a ve spolupráci s předními odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR, Nejlepší výroční zprávy, Nejlepší firemní časopisy…. Tyto mediálně sledované žebříčky přispívají image zúčastněných společností a jsou současně věrohodnou orientací domácích i zahraničních zájemců či případných investorů o informace z vývoje české ekonomiky a jednotlivých společností v celku i v detailech.

Sdružení dále organizuje odborné konference, semináře a summity na aktuální témata, připravuje prezentace firem, oborů, regionů a České republiky vůbec v ekonomicky zajímavých a perspektivních zemích a zprostředkovává kontakty k obchodní spolupráci s domácími i zahraničními subjekty.

Prostřednictvím magazínu pro manažery CZECH TOP 100 FORUM umožňuje prezentaci firem, zkušeností a názorů před významnými osobnostmi ekonomiky i politiky.

 

Partner galavečera

 

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz.