Partneři Pojišťovny roku 2018

Generální partner

Služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva poskytuje KPMG stovkám firem z celé řady odvětví, zejména však z finančního, energetického a nemovitostního trhu. V České republice KPMG zaměstnává přes 1 100 odborníků a tím se řadí mezi největší poskytovatele poradenských služeb v zemi. Svým klientům pomáhá zmírňovat rizika a uchopit obchodní příležitosti nejen v ČR, ale také v zahraničí. Jako součást celosvětové sítě poradenských společností se KPMG Česká republika může opřít o znalosti a zkušenosti více než 207 tisíc expertů, kteří působí ve 153 státech světa.

 

 

Partneři

 

CONTIN je již osmým rokem silným hráčem na poli poskytování komplexních služeb a poradenství v oblasti likvidace škod a risk managementu. Je členem mezinárodní sítě Advanta Global Services, díky čemuž je schopen poskytovat služby nejvyšší kvality kdekoliv na světě. Mezi dlouhodobé klienty společnosti patří Allianz pojišťovna, Vienna Insurance Group, Hasičská vzájemná pojišťovna, Slavia pojišťovna, Česká pojišťovna, UNIQA pojišťovna a další. Firma působí jako výhradní partner České kanceláře pojistitelů a spolupracuje s řadou významných makléřů.

 

 

CzechTopSto

 

Sdružení CZECH TOP 100 od roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních měřítek a ve spolupráci s předními odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR, Nejlepší výroční zprávy, Nejlepší firemní časopisy…. Tyto mediálně sledované žebříčky přispívají image zúčastněných společností a jsou současně věrohodnou orientací domácích i zahraničních zájemců či případných investorů o informace z vývoje české ekonomiky a jednotlivých společností v celku i v detailech.

Sdružení dále organizuje odborné konference, semináře a summity na aktuální témata, připravuje prezentace firem, oborů, regionů a České republiky vůbec v ekonomicky zajímavých a perspektivních zemích a zprostředkovává kontakty k obchodní spolupráci s domácími i zahraničními subjekty.

Prostřednictvím magazínu pro manažery CZECH TOP 100 FORUM umožňuje prezentaci firem, zkušeností a názorů před významnými osobnostmi ekonomiky i politiky.

 

 

Partner galavečera

 

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz.