Partneři

Partneři Pojišťovny roku 2015

Generální partner

Služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva poskytuje KPMG stovkám firem z celé řady odvětví, zejména však z finančního, energetického a nemovitostního trhu. V České republice KPMG zaměstnává přes 900 odborníků a tím se řadí mezi největší poskytovatele poradenských služeb v zemi. Svým klientům pomáhá zmírňovat rizika a uchopit obchodní příležitosti nejen v ČR, ale také v zahraničí. Jako součást celosvětové sítě poradenských společností se KPMG Česká republika může opřít o znalosti a zkušenosti více než 174 tisíc expertů, kteří působí ve 155 státech světa.

Generálním partnerem akce je auditorská a poradenská společnost KPMG v České republice již posedmé.  

 

Partneři

 CzechTopSto

 

 

 

 

Sdružení CZECH TOP 100 od roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních měřítek a ve spolupráci s předními odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR, Nejlepší výroční zprávy, Nejlepší firemní časopisy…. Tyto mediálně sledované žebříčky přispívají image zúčastněných společností a jsou současně věrohodnou orientací domácích i zahraničních zájemců či případných investorů o informace z vývoje české ekonomiky a jednotlivých společností v celku i v detailech.

Sdružení dále organizuje odborné konference, semináře a summity na aktuální témata, připravuje prezentace firem, oborů, regionů a České republiky vůbec v ekonomicky zajímavých a perspektivních zemích a zprostředkovává kontakty k obchodní spolupráci s domácími i zahraničními subjekty.

Prostřednictvím magazínu pro manažery CZECH TOP 100 FORUM umožňuje prezentaci firem, zkušeností a názorů před významnými osobnostmi ekonomiky i politiky.