Jak hlasovat

Způsob hodnocení:

 

Hlasování probíhá elektronicky na www.pojistovnaroku.cz

Po registraci na hlavní stránce obdržíte potvrzující email a přihlašovací údaje. Po přihlášení na hlavní stránce můžete začít hlasovat. Hlasovat můžete v pěti uvedených kategoriích. Hlasování je platné, pokud ohodnotíte alespoň 3 pojišťovny ve vybrané kategorii.

V rámci hlasování přidělíte každé pojišťovně bodové hodnocení v rozsahu 1-10 bodů, přičemž 1 znamená nejhorší hodnocení a 10 nejlepší hodnocení. Pokud s danou pojišťovnou respondent nespolupracuje nebo ji nechce hodnotit, udělí hodnocení 0 bodů nebo kolonku nevyplní vůbec.

Bodové výsledky dané pojišťovny dosažené v jednotlivých podkategoriích budou sečteny a vyděleny počtem všech podkategorií, v nichž může být pojišťovna hodnocena. Tímto výpočtem se získá celkový průměr. Za účelem zohlednění stability celkového průměru (tj. bere se statisticky v úvahu počet hodnotitelů, kteří se ve svém hodnocení tomuto průměru přiblížili) a tím dosažení objektivnějšího výsledného hodnocení se k průměrnému hodnocení napočte i jeho směrodatná odchylka. Od celkového průměru se odečte 1,65 násobek příslušné směrodatné odchylky a tím se získá výsledek, jenž respektuje existující variabilitu hodnocení. Tento výsledek pak představuje celkové hodnocení dané pojišťovny pro příslušnou kategorii (výsledek je zaokrouhlený matematicky na tři desetinná místa).

Body přidělené každé pojišťovně v příslušné kategorii hlasujícími respondenty se sečtou a vydělí počtem respondentů, kteří dané pojišťovně přidělili jeden nebo více bodů. tím se získá výsledné hodnocení pojišťovny (zaokrouhlené matematicky na dvě desetinná místa) pro kategorii.

Na základě tohoto výsledku bude stanoveno pořadí pojišťoven. Z důvodu objektivity výsledků je pro platné hodnocení pojišťovny uvedené na anketním lístku nutné, aby pro ni hlasovalo alespoň 20 respondentů.

Hodnocení lze kdykoliv přerušit a znovu v něm pokračovat, údaje se automaticky ukládají do doby, dokud nekliknete na kolonku ODESLAT. Tím je hlasování ukončeno a již se k němu není možné vrátit.

Podrobný výpis pravidel pro anketu Pojišťovna roku 2023 naleznete zde.

Podrobný výpis pravidel pro anketu Makléř roku 2023 naleznete zde.


Kategorie

Pojišťovna roku - pojištění průmyslu a podnikatelů

Pojišťovna roku - pojištění občanů

Pojišťovna roku - autopojištění

Pojišťovna roku - specializovaný pojistitel

Pojišťovna roku - životní pojištění