Osobnost pojistného trhu

Od ročníku 2003 organizátoři ankety Pojišťovna roku rovněž vybírají OSOBNOST POJISTNÉHO TRHU. Tento titul náleží tomu, kdo se významně zasloužil o rozvoj pojišťovnictví v České republice či přispěl k posílení prestiže pojišťovacích zprostředkovatelů nebo se jiným mimořádným počinem zapsal do historie českého pojistného trhu.

V jubilejním 20. ročníku ankety titul Osobnost pojistného trhu získal generální ředitel společnosti INSIA, dlouholetý člen vedení Asociace českých pojišťovacích makléřů a zakladatel ankety Pojišťovna roku Ing. Ivan Špirakus.

***

Úplně prvním nositelem titulu – tehdy ještě pod názvem Osobnost roku 2003 – se stal Ing. Luděk Menčík, tehdejší generální ředitel AIG pojišťovny v ČR, za mimořádný osobní přínos ve prospěch profese pojišťovacích makléřů.

Dalším členem pomyslné Síně slávy je Osobnost roku 2005, tehdejší vedoucí odboru vzdělávání Kooperativa pojišťovny Ing. Petr Pavlík, jemuž prezídium AČPM titul udělilo za významný osobní přínos v oblasti odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů.

V rámci ankety Pojišťovna roku 2007 získal první titul Osobnost pojistného trhu Ing. Vladimír Mráz, tehdy generální ředitel a předseda představenstva Kooperativa pojišťovny, za celoživotní vynikající a mimořádný přínos pro rozvoj pojišťovnictví v České republice.

Se stejným zdůvodněním byl v následujícím ročníku (Pojišťovna roku 2008) oceněn i Ing. Marek Venuta, zakladatel Česko-rakouské pojišťovny a později generální ředitel a předseda představenstva UNIQA pojišťovny. M. Venuta zemřel v r. 2014 v předvečer svých 70. narozenin.

Dalším nositelem titulu Osobnost pojistného trhu se v rámci ankety Pojišťovna roku 2009 stal JUDr. František Stach, nestor makléřské profese v ČR a jeden z otců-zakladatelů Asociace českých pojišťovacích makléřů.

Následoval (Pojišťovna roku 2010) vynikající specialista na legislativu soukromého pojišťovnictví, autor řady odborných publikací a také neúnavný lektor v oboru PhDr. Vladimír Přikryl, jinak dlouholetý pracovník Ministerstva financí ČR.

V roce 2012 (Pojišťovna roku 2011) byl Osobností pojistného trhu jmenován Ing. Konštantín Alexejenko, tehdejší člen představenstva Kooperativa pojišťovny a velký podporovatel spolupráce mezi pojistiteli a makléři.

Příští titul směřoval do akademické sféry – Osobností pojistného trhu (Pojišťovna roku 2012) se stal Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., bývalý dlouholetý člen vedení České pojišťovny a současný vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Osobnost pojistného trhu 2013 byla také rozkročena mezi teorii a praxi: Ing. Václav Křivohlávek zakládal a řídil na MF ČR Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění, v době jmenování však již byl vysokoškolským pedagogem a zástupcem vedoucího katedry financí Vysoké školy finanční a správní v Praze.

V rámci ankety Pojišťovna roku 2014 byl Osobností pojistného trhu jmenován bývalý dlouholetý předseda Asociace českých pojišťovacích makléřů a téměř 20 let také šéf české pobočky mezinárodní makléřské firmy GrECo JLT Ing. Zdeněk Voharčík.

Titul Osobnost pojistného trhu 2015 získal dlouholetý výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů s 35letou praxí v pojišťovnictví JUDr. Ing. Jakub Hradec.

V následujícím ročníku ankety (Pojišťovna roku 2016) byl titul historicky poprvé udělen ženě, jichž se ve vedoucích pozicích v pojišťovnictví nepohybuje moc. Jednou z výjimek je Osobnost pojistného trhu Jiřina Nepalová, zakladatelka a ředitelka Renomia a.s., největší makléřské společnosti v ČR, a současná předsedkyně Asociace českých pojišťovacích makléřů.

Osobností pojistného trhu 2017 se pak stal Jiří Charypar, zakladatel české pobočky pojišťovny Allianz a dlouholetý člen jejího představenstva.

Jako další člen na seznamu těchto vynikajících Osobností pojistného trhu figuruje JUDr. Vladimír Krajíček, který titul získal v ročníku Pojišťovna roku 2018 za své zásluhy o rozvoj ERV Evropské pojišťovny, již celkem dvanáctkrát přivedl k vítězství v samostatné kategorii ankety Specializovaný pojistitel.

V jubilejním 20. ročníku ankety (Pojišťovna roku  2019 – 2020) byl Osobností roku jmenován  generální ředitel společnosti INSIA, dlouholetý člen vedení Asociace českých pojišťovacích makléřů a zakladatel samotné ankety Ing. Ivan Špirakus.

K předchozím laureátům se ve 21. ročníku ankety připojil Ing. Martin Diviš, MBA, dlouholetý generální ředitel Kooperativa pojišťovny a prezident České asociace pojišťoven.

V rámci 22. ročníku ankety prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů již tradičně udělilo čestný titul Osobnost pojistného trhu za vynikající a mimořádný přínos rozvoji českého pojišťovnictví. Poprvé v historii ankety se tak bohužel stalo „in memoriam“, neboť do pomyslné síně slávy byl uveden Ing. Jaroslav Besperát, dlouholetý generální ředitel České podnikatelské pojišťovny (ČPP), který náhle zemřel v prosinci 2022. Ocenění převzal syn zesnulého Lukáš, jenž také svázal svou profesní kariéru s ČPP