Odborná anketa Pojišťovna roku vstupuje do druhé dekády

Odborná anketa Pojišťovna roku vstupuje do druhé dekády
16.03.2011

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) připravuje již 11. ročník soutěže o nejúspěšnějšího pojistiteleletos to tedy bude Pojišťovna roku 2010.

Cílem ankety je přinést odbornou alternativu k řadě spotřebitelských žebříčků, které více než parametry nabídky a skutečnou úroveň servisu jednotlivých pojišťoven hodnotí spíše jejich popularitu tvořenou především reklamou. Na rozdíl od takovýchto soutěží, jež se navíc zrodily nepoměrně později než anketa AČPM, je náš sbor hodnotitelů složen výhradně ze specialistů, kteří každodenně přicházejí do styku s mnoha pojišťovnami a neustále je porovnávají z různých aspektů. To vyplývá nejen z podstaty a charakteru profese pojišťovacího makléře, ale i ze zákona: ten pojišťovacím makléřům mj. ukládá provádět srovnávací analýzu dostatečného množství pojistných produktů nabízených na trhu. Hodnocení profesionálů tedy vychází z podrobné konkrétní znalosti jednotlivých produktů a odborných osobních zkušeností s kvalitou poskytovaných služeb. To jsou aspekty, jimiž si soutěž za léta své existence vydobyla vysokou prestiž mezi pojistiteli i trvalý zájem médií a veřejnosti.

Reprezentativní výsledky

AČPM jako vyhlašovatel a pořadatel soutěže již od samého počátku usiluje o to, aby se hlasování aktivně účastnil co největší počet makléřů – pouze tak mohou být výsledky reprezentativní, objektivní a statisticky cenné. Proto se anketa neomezuje pouze na členy AČPM, třebaže představují většinovou část trhu. Možnost hodnotit dostává každý z téměř sedmi set pojišťovacích makléřů, kteří se mohou prokázat registrací České národní banky (ČNB).

Předmětem hodnocení jsou všechny pojišťovny se sídlem v České republice včetně těch, které zde v daném roce měly organizační složku. Jako vodítko slouží seznamy těchto subjektů vedené ČNB. Univerzální pojišťovny jsou posuzovány jak v kategoriích pro neživotní, tak pro životní pojištění.

Novinky

Jsme velmi rádi, že na prahu dalšího desetiletí naší ankety můžeme ohlásit některé významné změny v organizaci soutěže, které – jak doufáme - posunou celou akci na kvalitativně vyšší úroveň a dále posílí její prestiž u odborné i laické veřejnosti:

 • Nově definované soutěžní kategorie:
  • Pojišťovna roku 2010 – pojištění průmyslu a podnikatelů
  • Pojišťovna roku 2010 – pojištění občanů
  • Pojišťovna roku 2010 – autopojištění
  • Pojišťovna roku 2010 – životní pojištění
  • Pojišťovna roku 2010 – specializované pojištění

 • poprvé v historii se anketa pořádá ve spolupráci s  Českou asociací pojišťoven (ČAP)
 • spoluorganizátorem a generálním mediálním partnerem je Opojištění.cz , jediný specializovaný informační server zaměřený na pojišťovnictví
 • k hodnocení kategorie Pojišťovna roku – životní pojištění budou kromě makléřů poprvé přizváni také ostatní registrovaní pojišťovací zprostředkovatelé (PA)
 • vznikají samostatné webové stránky www.pojistovnaroku.cz , na kterých najdete všechny podrobnosti k průběhu ankety a řadu dalších zajímavých informací
 • hlasování bude probíhat elektronicky, což kromě snazšího zpracování výsledků poskytne i větší komfort hodnotitelům

Osvědčené věci se nemění:

 • záštitu nad anketou opět převzal Miroslav Singer, letos ovšem již v roli guvernéra ČNB
 • generálním partnerem ankety zůstává renomovaná auditorská a poradenská společnost KPMG Česká republika
 • prezídium AČPM ve spolupráci s ČAP a KPMG v rámci 11. ročníku ankety opět udělí zvláštní ocenění Osobnost pojistného trhu za mimořádný přínos rozvoji pojišťovnictví v ČR
 • výsledky soutěže budou prezentovány na tradičním galavečeru – letos 10. května v nové budově Národního muzea v Praze.

Pro další informace prosím sledujte stránky www.pojišťovnaroku.cz již od 4.4.2011.