Tisková zpráva : AČPM vyhlašuje odbornou anketu Pojišťovna roku 2013

Tisková zpráva : AČPM vyhlašuje odbornou anketu Pojišťovna roku 2013
02.04.2014
TZ: Pojišťovací makléři již počtrnácté ohodnotí kvalitu služeb našich pojistitelů

 

Praha 1. dubna 2014Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz dnes vyhlásila již 14. ročník ankety Pojišťovna roku, nejstarší hodnotitelské soutěže na pojistném trhu.

Cílem ankety Pojišťovna roku je nabídnout odbornou alternativu k různým spotřebitelským soutěžím, přispět ke všeobecné kultivaci českého pojišťovnictví, posílit jeho image jako významného sektoru ekonomiky a dále zviditelnit jeho nejlepší hráče. Pro pojišťovny pak anketa přináší stimul k rozšiřování portfolia produktů a zlepšování nabízeného servisu nejen pro klienty, ale i pro makléře.

Každý z více než sedmi set pojišťovacích makléřů registrovaných Českou národní bankou dostává příležitost zamyslet se nad kvalitou a rozsahem služeb našich pojistitelů a porovnat jejich výkony v roce 2013. Kromě toho v kategorii životní pojištění jsou k hodnocení opět přizváni i ostatní pojišťovací zprostředkovatelé (registrovaní jako PA).

V rámci ankety Pojišťovna roku 2013 budou makléři posuzovat pojišťovny v těchto hlavních kategoriích:

 • pojištění průmyslu a podnikatelů
 • pojištění občanů
 • autopojištění
 • specializované pojištění a
 • životní pojištění.

Hodnocení probíhá ve dnech 1.4. až 30.4.2014 jak on-line na samostatných webových stránkách www.PojistovnaRoku.cz, tak klasicky vyplněním a zasláním anketního lístku organizátorům. Pomocnými kritérii při udělování bodů jednotlivým pojišťovnám jsou např. kvalita a šíře nabízených produktů, ochota a schopnost upravovat produkty podle individuálních potřeb klienta, technická a provozní podpora pojišťovny při sjednávání pojištění, inovace pojistných produktů, komunikace a spolupráce s makléři a likvidace škod.

Jak připomíná Ivan Špirakus, předseda AČPM, snahou vyhlašovatelů ankety je poskytnout co nejobjektivnější obraz situace na pojistném trhu. Proto také letos poprvé dochází ke korekci výpočtu výsledků statistickým koeficientem, který zohledňuje odchylky od středních hodnot. „Zjednodušeně řečeno, při totožném počtu bodů bude mít větší naději na vítězství pojišťovna vykazující stabilní hodnocení napříč odevzdanými anketními lístky než ta, již jedni makléři hodnotí nulou a jiní desítkou“, vysvětluje Ivan Špirakus

Podle osvědčené tradice organizátoři rovněž udělí titul Osobnost pojistného trhu za mimořádný přínos v oblasti pojištovnictví. Držiteli tohoto ocenění z předešlých ročníků jsou: Luděk Menčík (Pojišťovna roku 2003), Petr Pavlík (Pojišťovna roku 2005), Vladimír Mráz (Pojišťovna roku 2007), Marek Venuta (Pojišťovna roku 2008), František Stach (Pojišťovna roku 2009), Vladimír Přikryl (Pojišťovna roku 2010), Konštantín Alexejenko (Pojišťovna roku 2011) a Jaroslav Daňhel (Pojišťovna roku 2012).

Třetím rokem také v rámci ankety pokračuje hodnocení makléřů sdružených v AČPM členskými pojišťovnami ČAP, letos pod názvem Pojišťovací makléř roku 2013. Mezi hlavní kritéria posuzování jejich výkonu patří kvalita podkladů dodávaných pojišťovně, úroveň komunikace makléř-pojišťovna a makléř-klient, správa pojištění, podpora kultivace trhu atp. 

Letošní ročník ankety rovněž naváže na dosavadní spolupráci s Ateliérem skla pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, jehož studenti navrhnou ztvárnění ceny pro vítězné pojišťovny.  Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží odměnu ve výši 15.000 Kč a bude mít možnost osobně představit svou realizaci na tiskové konferenci k vyhlášení výsledků ankety a na následném galavečeru. V předchozích ročnících tohoto úspěchu dosáhli studenti UMPRUM Alena Hájková (skleněné polštáře), Jakub Petr (křišťálové koule) a Michaela Doležalová (plněné válce).

Záštitu nad 14. ročníkem ankety Pojišťovna roku převzal guvernér ČNB Miroslav Singer.

Celkové výsledky odborného hodnocení v anketě Pojišťovna roku 2013 budou prezentovány dne 20. května 2014 na galavečeru v reprezentativních prostorách Slovanského domu v Praze.

Pro další informace prosím sledujte stránky www.PojistovnaRoku.cz

Uspořádání ankety Pojišťovna roku 2013 podpořili:

Generální partner:

 • KPMG Česká republika

Partner ankety:

 • Sdružení Czech Top 100

Partner galavečera:

 • CSC Computer Sciences

Generální mediální partner:

 • oPojištění.cz

Mediální partneři:

 • Czech Top 100 Forum
 • Pojistný obzor
 • Prague Leaders Magazine

Stručně o AČPM:

Asociace českých pojišťovacích makléřů byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. V lednu 2005 došlo ke sloučení s tehdejší Komorou pojišťovacích makléřů. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. AČPM je členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) se sídlem v Bruselu, Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů (WFII) a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI).

Kontakt:

Zdeňka Indruchová, výkonná ředitelka AČPM
tel.: 603 200 088

____________________________________________________________________________

nám. Winstona Churchilla 2/1800, 130 00 Praha 3, tel.:234 462 166, fax:234 463 801 e-mail: info@acpm.cz web: www.acpm.cz IČ: 63836173 DIČ: CZ63836173
Registr zájmových sdružení právnických osob, Magistrát hl. m. Prahy, reg.č. 128/00